Artikel 1. Doelstelling
In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Stichting Truelife omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van website(s) van Truelife en klanten die een (digitaal) ticket van een door Truelife georganiseerde evenementen kopen. Truelife vindt het erg belangrijk dat de verzameling en verwerking van uw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt, vandaar dat ook dit Privacy Statement is opgesteld. Voor wat betreft de definities wordt verwezen naar artikel 1 van de Algemene voorwaarde Stichting Truelife.
Artikel 2. Verzamelen gegevens
In het algemeen kan Truelife uw gegevens verzamelen op onder andere het moment dat u zich actief aanmeldt voor de nieuwsbrief van Truelife, een (digitaal) ticket koopt van een evenement van Truelife, een e-mail aan ons verzendt, uw gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media, ander publiekelijk platform of wanneer u onze website(s) of sociale media gebruikt en hier uw gegevens actief invoert.
De informatie die we daarbij ontvangen gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketing doeleinden en om onze klanten goede en gepersonaliseerde service te bieden. We zullen dit hieronder nader aan u toelichten.

2.1 Manieren verzameling gegevens
Truelife kan op de volgende manieren van u informatie ontvangen:

2.2 Direct van uzelf
-Indien u ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag aan ons.
-Uw gegevens kunt u ook invullen in het contactformulier op de website. Bij het contactformulier heeft de bezoeker zelf de keuze of er toestemming wordt gegeven om de gegevens te gebruiken en op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen binnen Truelife.
-Of wanneer u actief uw gegevens publiceert op onze social media.

2.3 Via eigen website(s)
Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt Truelife via de website(s) die Truelife beheert verschillende gegevens, door het gebruik van cookies.

2.4 Via websites van derden
Truelife maakt geen gebruik van de diensten van derden, voor bijvoorbeeld ticketverkoop.

2.5 Op evenementen
Truelife kan ook op de evenementen die zij organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren/opnemen van een evenement voor PR-activiteiten of de digitale link na afloop van het evenement aan de bezoekers te verzenden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenementlocatie of in de bezoekersinformatie wat per e-mail voor aanvang wordt toegezonden altijd gewezen op een dergelijke verwerking.

Artikel 3. Persoonsgegevens
Truelife kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die Truelife van u kan verzamelen zijn:
• contactgegevens – zoals door u verstrekte naam e-mailadres of telefoonnummer;
• betalings- en factuurgegevens – wanneer u een ticket koopt voor de financiële afhandeling en administratie;
• website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s);
• door u publiekelijk geplaatste gegevens – zoals op onze website of op social media sites geplaatste berichten; en
• informatie over uw voorkeuren –bijvoorbeeld op basis van geselecteerde eerder bestelde kaarten.

Artikel 4. Doeleinden
Truelife kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
• ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van evenementen;
• ter uitvoering van een overeenkomst, waaronder mede ter handhaving van de Algemene Voorwaarden;
• voor het beheer van haar klantenadministratie;
• voor marketing doeleinden, om uw informatie te verschaffen een niet te organiseren evenement, die door of in opdracht van Truelife wordt georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings per e-mail;
• ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
• voor veiligheidsdoeleinden, waaronder de beveiliging van onze diensten en website(s), maar ook voor zover dit nodig is voor de veiligheid op de evenementen die Truelife organiseert.
• ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar website(s);
• ter uitvoering van marktonderzoek en data analyse, waarbij Truelife de gegevens ook kan verrijken met andere data;
• ter verbetering en beveiliging van haar websites; en
Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht u geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun u zich hiervoor eenvoudig afmelden. Onder artikel 6 staat hieromtrent meer informatie.

Artikel 5.Gebruik van cookies
Truelife maakt op haar website(s) gebruik van cookies. Met dit cookiebeleid geven wij een overzicht van de verschillende cookies die Truelife kan gebruiken.
5.1 Wat is een cookie?
Truelife kan op de website(s) gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

5.2 Functionele cookies
Truelife maakt gebruik van cookies die essentieel zijn voor de functionaliteit van de website(s), zoals bijvoorbeeld cookies voor het registreren of toestemming voor cookies is gegeven.

5.3 Analytische cookies
Truelife maakt gebruik van analytische cookies, zoals bijvoorbeeld de cookies van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

5.4 Advertentie cookies
Ook kunnen cookies worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties te testen, zodat we de beste en meest relevante informatie kunnen tonen.
Om de informatie op onze websites zoveel mogelijk aan te kunnen passen op uw interesses kan Truelife ook gebruik maken van advertising en retargeting cookies. Door het gebruik van deze cookies proberen wij op basis van uw bezoek aan onze websites een beeld te krijgen van uw vermoedelijke interesses, zonder dat wij een naar uw herleidbaar profiel creëren. Op basis van deze interesses kunnen wij u relevante informatie laten zien. Wanneer u geen toestemming geeft voor het gebruik van advertising of retargeting cookies zal u wel andere, mogelijk minder relevante wisselende informatie te zien krijgen.

5.5 In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
Op de website van bijvoorbeeld de consumentenbond kunt u meer informatie over cookies vinden.

Artikel 6. Uitschrijven, wijzigen of verwijderen van gegevens
Klanten en bezoekers kunnen gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen, dit kan op verschillende manieren:
• U kunt zich via de e-mail wenden tot info@true-life.nl met uw verzoek
• Verder wordt nagenoeg onderaan elk bericht van Truelife (of haar opdrachtnemers) de mogelijkheid geboden klanten af te melden van de mailinglist, zodat klanten van Truelife (of haar opdrachtnemers) geen informatie meer ontvangt. Belangrijke informatie over een evenement waarvoor de klant tickets heeft gekocht blijft de klant ook na afmelden ontvangen.
Voor verdere vragen, klachten over uw gegevensbewaring en voor een verzoek tot inzage van uw gegevens kunt u een e-mail sturen naar info@true-life.nl.

Artikel 7. Delen en doorgifte van gegevens
Wij verstrekken geen beschikbare gegevens aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. De beschikbare informatie blijft dus binnen Truelife.

Artikel 8. Websites van derden
Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van Truelife, waarnaar Truelife linkt of social media buttons op onze websites waarmee beheerders van deze social media kanalen uw persoonsgegevens verzamelen. Truelife is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden. Truelife raadt u aan voor het privacy beleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.

Artikel 9. Beveiliging
Truelife doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat uw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van klanten / bezoekers. Let wel, het internet is nooit 100% veilig, zorg dat u zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit uw wachtwoord aan een ander.

Artikel 10. Bewaartermijn
Truelife bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
-Klanten / bezoekers 3 jaar na laatste contact
-Financiële klantgegevens: 5 jaar na laatste levering, nodig voor wettelijke bewaartermijn van fiscale data.

Artikel 11. Wijziging Privacy Statement
Truelife behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De laatste versie wordt op de website gepubliceerd. Klanten worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Truelife door te nemen ten aanzien van wijzigingen.

Scroll naar boven