True-Life training

De true life training is een enorme verrijking voor iedereen die in de gemeente anderen wil helpen te groeien in herstel, genezing en discipelschap.

In de conferentie ontdek je dat er heel veel dingen zijn waar iedereen weleens tegen aanloopt. We hebben allemaal nog gebieden waarin we kunnen groeien, zowel geestelijk als emotioneel en sociaal. Door deze groei worden we gezonder en sterker als mens en als kind van God, als discipel van Jezus.
Hoe meer we vrij komen van wat ons belemmert, hoe beter we Jezus kunnen volgen en bekend maken. Zo groeien we op in onze redding (2 Petr. 3:17,18) en worden we gezonde en sterke discipelen.

In de training gaan we dieper in het op onderwijs en nemen we meer tijd voor gebed. We oefenen ook tussen de trainingen door met onze trainingspartner. Samen ga je nog meer groeigebieden ontdekken en leer je meer te ontvangen door openbaring en genezing. Je gaat jezelf en anderen steeds beter begrijpen en het helpt je om steeds vrijer te worden om te doen wat God voor jou van plan is!

Praktische info

De training bestaat uit 3 modules. Iedere module bestaat uit onderwijs en praktische oefeningen. In iedere module leren we meer over de verschillende leeftijdsfasen en behandelen we het boek: Verlost van je verleden, ruimte voor de toekomst. En aansluitend vragen we de Heilige Geest om openbaring over onze eigen levens. Dat doen we in kleine groepen. Een module duurt een weekend van donderdagavond tot en met zaterdagmiddag.

Tussendoor wordt er van je verwacht dat je het geleerde in praktijk brengt met je trainingspartner en je het huiswerk maakt. Je wordt de hele training begeleid door één van de trainers.

Kosten: € 600

Data True Life Training:
5-7 sept 2024
14-16 nov 2024
30 jan-1 feb 2025

Aanvraag deelname True Life Training

    Gebedstraining True life

    Deze training helpt je verder te ontwikkelen in het helpen van anderen in het ontvangen van inzichten en genezing in hun leven met God. Deze training bestaat uit 1 module. Dit weekend oefen je in het zelfstandig helpen van anderen, samenwerken met anderen, het toepassen van het onderwijs en leiding ontvangen van de Heilige Geest.

    Het aantal mensen dat aan deze training kan meedoen is beperkt. Als je de True-Life training hebt gevolgd, kun je je hiervoor aanmelden. De kosten voor deze training zijn € 200.

    Scroll naar boven